Author Topic: आज कुठे मी हरविलो आहे...  (Read 1940 times)

आज कुठे मी हरविलो आहे...
« on: October 03, 2011, 05:37:32 PM »

आज कुठे मी हरविलो आहे...

 वास्तवात असूनही आज
मन स्वप्नं गुंफित आहे,
न जाणे वेड्या मनासवे
न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे...

शब्दांचा  अर्थ शोधतांना
शब्दच आज विरत आहे,
बेलगाम मनाला आवरता
न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे...

ग्रीष्मातल्या प्रहरी
आज मेघ बरसत आहे,
मन चिंब भिजले असतांना
न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे...

आज  वाटाड्या वाटेला
वाट दाखवीत आहे,
मनाला मार्ग दाखवीतांना
न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे...

उत्तरालाही  आज प्रश्नांनी
ग्रासून सोडलं आहे,
मनाचे प्रश्नचिन्ह सोडवितांना
न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे...

 मेघाचा पहिला पाऊस
धरणीची तहान भागवित आहे,
मनाची तहान शमावितांना
न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे...

दिशाही  तूच,ध्यासही तूच माझ्या
प्रत्येक शब्दात तुझेच अस्तित्व आहे,
कदाचित  तुलाही असच वाटत असेल
" न  जाणे आज मी कुठे हरविलो आहे..."

: अविनाश सु.शेगोकार
०२-१०-२०११Marathi Kavita : मराठी कविता