Author Topic: तुझी आठवण  (Read 3532 times)

Offline vicky dhawade

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
तुझी आठवण
« on: October 24, 2011, 10:03:56 PM »
तुझी आठवण
तुझ्याशी बोलून बर वाटत.
तुझ्या सहवासात खेळावस वाटत.
तुझ्या विचारांच्या समुद्रात दुबावस वाटत.
तुझ्याशी विनाकारण भांडावस   वास  वाटत.
तू रुसलीस का मुद्दाम तुला चीडवावस वाटत.
पण खरच तू दररोज आनंदी राहव अस मनाला वाटत.
नको जूस मला कधी सोडून
कारण तुला बगून अजून जगावस वाटत.....
                                         ............विक्की धावडे

Marathi Kavita : मराठी कविता