Author Topic: ती अणि मी  (Read 2690 times)

Offline yogesh sp

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
ती अणि मी
« on: November 04, 2011, 09:51:40 PM »
ती अणि मी
                       तिला उमललेला गुलाब आवडतो,
                       मला मात्र लाजुन बंद असणारी कलि,
                                                                              तिला धो धो कोसलनारा पावूस आवडतो,
                                                                               मला मात्र मंद बरस ना रया सरी,
                      तिला आवाज करत कोसलनारा धबधबा आवडतो,
                      मला मात्र शांत वाहणारी नदी,
                                                                              तिचा माजा आवडी कधीच जुळत नाहीत ,
                                                                              तरीही तिला मी आवडतो,
                                                                              अणि माला मात्र फ़क्त ती.
                                                                                                                                   ...................योगेश http://www.marathikavita.co.in/Smileys/LightB/smiley.gif

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: ती अणि मी
« Reply #1 on: November 07, 2011, 11:47:21 AM »
surekh.....