Author Topic: डा य री चा पानावर  (Read 1897 times)

Offline yogesh sp

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
डा य री चा पानावर
« on: November 04, 2011, 10:25:25 PM »
डा य री चा पानावर कुठ तरी तुज ही नाव अस्त
म्हणून ती डा य री मी इतरान पासून लपवत असतो,
तू हसतेस तू रुसतेस,
कधी कधी जाता जाता
उगीचच माग वलून बघतेस,
तुजा हसण्या रुसन्याच,
चलता चलता वलून बघण्याच,
वर्णन कुठतरी लिहलेल अस्त,
...................म्हणून ती डा य री मी इतरान पासून लपवत असतो
तू दिसतेस पण
 कधी कधी खुपच विचारत असतेस,
तुजा धीर गभीर भावनांच वर्णन कुठ तरी केलेल अस्त,
                                       डा य री चा पानावर कुठ तरी तुज ही नाव अस्त
                                       म्हणून ती डा य री मी इतरान पासून लपवत असतो,
                                                                                                          ...............................योगेश

Marathi Kavita : मराठी कविता