Author Topic: धुके  (Read 1594 times)

Offline gajanan mule

  • Newbie
  • *
  • Posts: 22
धुके
« on: November 08, 2011, 11:44:20 PM »
तुझ्या स्मरणांचे धुके
सतत वारा होऊन
सोबत करते

 " तुझीच मी , माझाच तू "
म्हणत म्हणत
काही नवी काही जुनी 
गोड गाणी गुणगुणते

कधी कधी
शब्दात माझ्या ताल शोधते
अन् कधी ...
मौनातले राग शोधते

फिरते ...
भिरभिरते ...
मुरते ... तसे ...
समोर येता ...
तूच कधी
... विरते !

तुझ्या स्मरणांचे धुके

- गजानन मुळे
( "...कधीचा इथे मी " मधून )

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline deshmukhsupriya88

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
  • Gender: Female
Re: धुके
« Reply #1 on: November 09, 2011, 12:26:26 AM »
surekh

far chan

Offline msonar43@gmail.com

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Re: धुके
« Reply #2 on: November 09, 2011, 11:51:12 AM »
तुझ्या स्मरणांचे धुके
सतत वारा होऊन
सोबत करते

 " तुझीच मी , माझाच तू "
म्हणत म्हणत
काही नवी काही जुनी 
गोड गाणी गुणगुणते

कधी कधी
शब्दात माझ्या ताल शोधते
अन् कधी ...
मौनातले राग शोधते

फिरते ...
भिरभिरते ...
मुरते ... तसे ...
समोर येता ...
तूच कधी
... विरते !

तुझ्या स्मरणांचे धुके