Author Topic: तुझ्यासाठी  (Read 3679 times)

Offline vicky dhawade

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
तुझ्यासाठी
« on: November 11, 2011, 08:41:45 PM »
तुझ्यासाठी
तुझ्यासाठी प्रेमात काही ही करेन असे मी बोलनार  नाही, 
पन तुझ्या प्रेमात काही कमी पडू देणार  नाही.
तुझ्या साठी ताजमहाल बांधण्य इतका मी श्रीमंत नाही,
पन ताजमहाल पेक्षा मोल्यावान आहे माझ तुज्या वरील प्रेम.
तुझ्या साठी मला प्रेमात जीव देता येणार नाही,
पन तुझ्या साठी प्रेमात जीव घेण्या इतकी हिमत आहे.
नको बघू माझ्या प्रेमाची परीक्षा,
कारण तुझ्या प्रेमासाठी देईन मी जगाला शिक्षा.
जगात खूप आहेत माझा सारखे प्रेम करणारे,
पण कमी आहेत माझ्या सारखे कमी बोलणारे.
तुझ्यावर तुझ्यापेक्षा जास्त प्रेम करणार
तुझा आणि फक्त तुझाच...................

                    .......विक्की धावडे 

Marathi Kavita : मराठी कविता