Author Topic: मला विसरताना..  (Read 2909 times)

Offline shreee

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
मला विसरताना..
« on: November 13, 2011, 12:45:15 PM »
मला विसरताना,
तु तुला विसरु नकोस..
मी जी चुक केली आहे,
ती तु करु नकोस..

Marathi Kavita : मराठी कविता