Author Topic: अशी ती कशी ती  (Read 2646 times)

Offline p27sandhya

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 56
अशी ती कशी ती
« on: December 09, 2011, 03:42:57 PM »
phone  वर माझ्याशी तासंतास बोलते
 मग भेटली की  गप्प गप्प का असते?
 
 phone  वर तर खूप धमक्या देते
 मग भेटली का मला जरा घाबरलेली का वाटते?
 
 phone  वर नेहमीच रुसत असते
 मग भेटल्यावर नुसती हळुवार हसत का असते?
 
 phone  वर ती मला नेहमी नेहमी हवीहवीशी वाटते सही
 मग भेटल्यावर तिची नि  माझी नजर पण का मिळत नाही?
 
 संध्या पगारे
 
 

 :o ::) ::)
 
 
« Last Edit: December 10, 2011, 11:26:59 AM by p27sandhya »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline p27sandhya

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 56
Re: अशी ती कशी ती
« Reply #1 on: March 26, 2012, 12:35:37 PM »
majhi hi poem facebook dusrya ne samor ali ani to isam mhanto ki ti poem tyachi ahe


kiti khoti manas astat

Offline bhanudas waskar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 181
Re: अशी ती कशी ती
« Reply #2 on: March 26, 2012, 03:58:38 PM »
हे चुकीचे आहे, दुस-याच्या कवितेला आपल सांगन 

****भानुदास वासकर****