Author Topic: आकाश  (Read 1027 times)

Offline parag_patki

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
आकाश
« on: December 17, 2011, 06:09:52 AM »
पूर्वी आकाश दिसायचे
वीज गेल्यावर, चंद्रमौळी छपरातून
आता तारे पाठ झालेत
तू गेल्यापासून

--- पराग पतकी

Marathi Kavita : मराठी कविता