Author Topic: प्रत्येकाने एकदा तरी प्रेम करून पहावे....  (Read 2404 times)

Offline 8087060021

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 92
  • Gender: Male
प्रत्येकाने एकदा तरी प्रेम करून पहावे....

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने
एकदा तरी प्रेम करून पहावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे
प्रत्येकाला आयुष्यात एकदातरी प्रेम
होते
पण अपयशाच्या भितीने ते मानातच
राहते
पुढचा विचार सोडून मनातले बोलुन
टाकावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे
प्रेमाचा अनुभव हा काही वेगळाच असतो
खऱ्या प्रेमामद्धे काही एक नियम नसतो
प्रेम केले तर ते निस्वार्थी असावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे
खरे प्रेम आयुष्यात फक्त एकदाच भेटते
त्याचे मोल ते निसटल्यानंतर कळते
शास्वती नसली तरी प्रयत्न जरूर करावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे


--Author Unknown
« Last Edit: December 27, 2011, 01:51:18 PM by MK ADMIN »