Author Topic: प्रेम अभंग  (Read 982 times)

Offline sanjaymane 1113

  • Newbie
  • *
  • Posts: 32
  • Gender: Male
प्रेम अभंग
« on: January 02, 2012, 09:56:29 PM »

तुझ्या बाहुपाशी, विसावला जीव,
करी कावकाव, जग सारा //१//

बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात,
अशी जनरीत, नको पर्वा //२//

यांच्याने होईना , प्रेमाची पारख,
उगा रुखरुख, लाविती जीवा  //३//

तू मला, मी तुला, एकरूप होऊ,
आनंद साठवू , प्रेमभरा //४//

चिमण्या जीवाची, लागे आतुरता,
नको येत जाता, संशया थारा //५//

चिमण्या जीवाचे, बोल बोबडे ऐकून,
निघेल उजळून , संसार सारा //६//

तू का म्हणे केला, असंगाशी संग ,
ठेऊ या अभंग , अपुल्या घरा //७//

कवी -  संजय माने,
           श्रीवर्धन.

Marathi Kavita : मराठी कविता