Author Topic: का माहित का आज..  (Read 1599 times)

Offline 8087060021

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 92
  • Gender: Male
का माहित का आज..
« on: January 17, 2012, 04:38:34 PM »
का माहित का आज..


का माहित का आज असे वाटत आहे
कि मी एकटा पडलो आहे...
सारे मित्र असूनही मी एकटाच आहे
का माहित का आज..?

मन कुणामुळे तरी उदास झाले आहे
गरज आहे कोणाची मला असे का वाटत आहे...
राहून राहून कोणाची तरी आठवण येत आहे
असे का होत आहे..?

का माहित नाही जग वेगळे
आणि मी वेगळा झालो आहे
कोणाची तरी साथ हवी आहे मला...
पण कोणीच दिसत नाही
का माहित का मी एकटाच पडलो आहे..?

कोणीच का साथ देत नाही मला
देणारे हात सुद्धा मागे पडले आहेत...
जे होते प्रिय ते सुद्धा सोडून गेले
सांजेचा सूर्यही अस्ताकडे जात आहे
मला वाटते कि मी अंताकडे जात आहे...-- Author Unknown

हि कविता तुमची असल्यास आम्हांला कळवा. योग्य ते क्रेडिट्स देण्यासाठी MK बंधन कारक आहे.
« Last Edit: February 04, 2012, 11:28:34 AM by santoshi.world »

Marathi Kavita : मराठी कविता