Author Topic: प्रेमाखातर  (Read 1449 times)

Offline Rushikesh Chavan

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
  • Gender: Male
  • हसत रहा ... धुंदीत जगा
प्रेमाखातर
« on: February 16, 2012, 11:46:56 PM »


       प्रेमाखातर

नाही विसरलो ते डोळे तुझे ....
      हरिणीलाही लाजवणारे
नाही विसरलो ते गाल  तुझे ....
      गुलाबाहून गुलाबी असणारे
नाही विसरलो ते केस तुझे ....
       वाऱ्यावर भुरभुरणारे

शोधतो रोज नवी युक्ती
         प्रेम व्यक्त करण्याची
  पण आहे मनात इच्छा अजून
           चोरून तुला बघण्याची ...
   आहे मनात इच्छा अजून
           पुन्हा प्रेमात तुझ्या पडण्याची .....

कसे विसरू ग ते क्षण
       सोबत माळावर फिरण्याचे
कसे विसरू ग ते क्षण
       तुझ्या मिठीतल्या आनंदाचे ...

पण वाटते कधी कधी !!!     
        पुरेल तुझं  ते हसण रुसण आयुष्यभर
        ये ना पुन्हा  अशी मिठीत क्षणभर
                         फक्त क्षणभर ....
        पुरवेल तो क्षण मी आयुष्यभर
         फक्त आपल्या प्रेमाखातर .......

                                  ऋषिकेश अ.चव्हाण
                                  अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे ५

« Last Edit: February 17, 2012, 07:52:54 PM by rishichav »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline mahesh4812

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 274
Re: प्रेमाखातर
« Reply #1 on: February 17, 2012, 11:41:21 AM »
nice