Author Topic: अशी ती वेळ सुखाची होती  (Read 1575 times)

Offline Deepak Pardhe

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 162
  • Gender: Male
  • Deepak Pardhe
अशी ती वेळ सुखाची होती
« on: February 23, 2012, 05:15:14 PM »
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती,
ती माझी अन मी तिचा, हे कानी सांगुन जाती... अशी ती वेळ सुखाची होती......

आनंद तो मज जाहला, शब्दातून मग ओसंडू लागला,
किती बोलावे हे भानच न उरले, तिच्या प्रीतित मी हे जग विसरले,
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

घेवुन तिला मिठीत, बसलो ऐसा अयटीत,
ती एकटीच राणी आणि फ़क्त मीच राजा, असा एक खेळ मांडला,
श्वासातुनी गुंतावुनी श्वास, फ़क्त तिचा आभास, जसा स्वर्ग आम्ही गाठला,
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

काय करावे, किती पहावे, पाहून मग मिठीत घ्यावे,
थोड़े बोलावे, कधी भांडावे, मग सगळे मन मोकळे करावे
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

आज दिवस फिरले होते, माझे प्राण सुटले होते,
मी त्याच किनारयावर होतो, एकांत अनुभवत होतो,
पण ती नाहीये जीवनात, हेच रडगाणे गात होतो,
अशी वेळ निघुनी ती गेली, जसे आयुष्य संपवून गेली,
आता काहीच नाहीये जीवनात, जशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

येईल का परत ती वेळ, माझी सखी आणि माझा मेळ,
त्याच आठवणी आणि तोच खेळ.....
कारण ती वेळच सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती,
ती माझी अन मी तिचा, हे कानी सांगुन जाती... अशी ती वेळ सुखाची होती......

- दिपक पारधे

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline mahesh4812

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 274
Re: अशी ती वेळ सुखाची होती
« Reply #1 on: February 23, 2012, 06:49:03 PM »
nice

anis patan

  • Guest
Re: अशी ती वेळ सुखाची होती
« Reply #2 on: February 23, 2012, 07:18:59 PM »
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती,
ती माझी अन मी तिचा, हे कानी सांगुन जाती... अशी ती वेळ सुखाची होती......

आनंद तो मज जाहला, शब्दातून मग ओसंडू लागला,
किती बोलावे हे भानच न उरले, तिच्या प्रीतित मी हे जग विसरले,
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

घेवुन तिला मिठीत, बसलो ऐसा अयटीत,
ती एकटीच राणी आणि फ़क्त मीच राजा, असा एक खेळ मांडला,
श्वासातुनी गुंतावुनी श्वास, फ़क्त तिचा आभास, जसा स्वर्ग आम्ही गाठला,
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

काय करावे, किती पहावे, पाहून मग मिठीत घ्यावे,
थोड़े बोलावे, कधी भांडावे, मग सगळे मन मोकळे करावे
अशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

आज दिवस फिरले होते, माझे प्राण सुटले होते,
मी त्याच किनारयावर होतो, एकांत अनुभवत होतो,
पण ती नाहीये जीवनात, हेच रडगाणे गात होतो,
अशी वेळ निघुनी ती गेली, जसे आयुष्य संपवून गेली,
आता काहीच नाहीये जीवनात, जशी ती वेळ सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती....

येईल का परत ती वेळ, माझी सखी आणि माझा मेळ,
त्याच आठवणी आणि तोच खेळ.....
कारण ती वेळच सुखाची होती, जेव्हा मने फुलली होती,
ती माझी अन मी तिचा, हे कानी सांगुन जाती... अशी ती वेळ सुखाची होती......