Author Topic: माझी गाणी: लावणी - गुलाब  (Read 770 times)

Offline prasad26

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 103
राया गेल्या श्रावणात, खास येउनी लाडात
तुम्ही दिल माझ्या हातात एक कलम गुलाबाच
जपून नेल मी घरी, लावलं पुढच्या दारी
नित्य ओतल्या घागरी, खत घातलं प्रेमाच
झाल आता वर्ष , सांगण्यास होतो हर्ष
सुखावतो रोज स्पर्श बहरलेल्या ताटव्याचा
सय येती तुमची फार तुम्ही याव एकवार
पाणी गुलाबच गार अन ठेविला फाया अत्तराचा

राया या हो एकदा घरी
नजर टाकावी गुलाबावरी  -धृ

येता तुम्ही अंगणात गुलाब भरेल नजरेत
येईल तुमच्या मनात हळूच लावावा हात
रंग लाल मोहक परी छटा थोडी त्यात केशरी
राया या हो --

टपोर एखाद फुल घालेल तुम्हासी भूल
टाकुनी पुढती पाऊल तोडाव तुम्ही खुशाल
घ्यावी खबरदारी तरी झाड आहे ते काटेरी
राया या हो --

एकदा पहाव गुलाबाकडे, एकदा हो मजकडे
मग भाव मनी दडे दोन्ही वरी प्रीत हो जडे
खोचावा  माझ्या केसात आवडेल तुम्हाला भारी
राया या हो --

---प्रसाद शुक्ल