Author Topic: तुझा विरह  (Read 1437 times)

Offline bhanudas waskar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 181
तुझा विरह
« on: March 27, 2012, 08:17:34 AM »
   आज तुझी मला
   खुपच आठवन आली
   अश्रुनाही नयनात
   जागा नाही उरली
   
क्षणात मन माझा    
मागे गेला    
आपल्या प्रेमाला    
आठवू लागला    
   
   तुझ्याच आठवणित
   मन माझा रमून गेला
   स्वतालाच तो
   विसरून गेला
   
नात तुने एकटीनेच   
तोडल होत    
प्रेम हे मात्र आपल   
दोघांच होत   
   
   
   ****भानुदास वासकर****

Marathi Kavita : मराठी कविता