Author Topic: अग उड़त उड़त तू कुठे चालली  (Read 935 times)

Offline bhanudas waskar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 181
अग उड़त उड़त तू कुठे चालली
मन माझ मोहुनी
जीव माझा घेवुनी
रंगात अशी रंगुनी