Author Topic: शिकार झाले रे  (Read 1205 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
शिकार झाले रे
« on: April 28, 2012, 08:53:26 PM »
                       
       नजरेत तुझ्या जी जादू आहे शिकार त्याची झाले रे
      कधी न पहिले कधी न बोलले परी अचानक हसले रे 
            डोळ्यातील ते भाव आगळे करिती लाडिक लबाड चाळे
            नि शब्द त्या भाषेला मी अजाणतेपणे भुलले रे
     काळीज चिरुनी नजर पोचली अंतरी हुरहूर कशी उमटली
    तव डोळ्याच्या पंखावरती आरूढ होऊनी फिरले रे
          घारे निळे मिश्कील डोळे उगाच करती खट्याळ चाळे
          पापण्याच्या अंकामध्ये बंदिवान मी झाले रे
     तव नजरेची किमया भारी  बाण लागे खोल जिव्हारी
     हुरहूर लाउनी नजर चोरणे गणित मला न कळले रे
           टकमक टकमक डोळे करिती मंद हसुनी मलाच छळती
          मिटुनी पापण्या गूढ हासती घायाळ पुरती झाले रे
    इशारत  न कळे मज डोळ्यांची व्याकुळता परी स्वप्नाची
   भाव बंध ते जुळून आले सख्या तुझी मी झाले रे
                                                        मंगेश कोचरेकर

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: शिकार झाले रे
« Reply #1 on: April 30, 2012, 11:26:58 AM »
chan...

PINKY BOBADE

  • Guest
Re: शिकार झाले रे
« Reply #2 on: April 30, 2012, 01:19:30 PM »
MASTTACH.