Author Topic: प्रेम काय विरह  (Read 1169 times)

Offline blue.god

  • Newbie
  • *
  • Posts: 39
प्रेम काय विरह
« on: June 05, 2012, 11:37:55 AM »

प्रेम काय विरह  कळलाय का  कुणाला हा खेळ
शब्द वेगळे वेगळे  पण सारख्याच  दुखांचा आहे मेळ
तू प्रेम कर किंवा विरह दे
जन्म संपला तरी अशीच साथ दे
प्रेमात विरह कि विरहात प्रेम सांग जरा तू जगाला
विरह काय ते सांगीन मी जगाला आधी तू थोडे प्रेम तर दे मला
Marathi Kavita : मराठी कविता