Author Topic: ₹¤♥¤₹सुन्दर स्वप्न₹¤♥¤₹  (Read 850 times)

Offline smit natekar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 38
  • Gender: Male
₹¤♥¤₹सुन्दर स्वप्न₹¤♥¤₹
स्वतःसाठी एक करणे
हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते...!
पण एखाद्याच्या मनात घर करणे...!
याहून सुन्दर या जगात काहीच नसते....!
₹¤♥¤₹सुमीत नाटेकर₹¤♥¤₹