Author Topic: माझ्याकडून प्रेम करवून घेशील का?  (Read 1804 times)

Offline Shrikant R. Deshmane

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 501
  • Gender: Male
  • कविता म्हणजे कागद, लेखणी अन् तू...
सुरवात आपली मैत्री पासून झाली,
कधी कुठे मैत्रीशिवाय मनात नाही आले,
गेले २ च वर्षाची आपली मैत्री,पण का जाने कुणास ठाऊक,
आता तुझ्याशिवाय मैत्री पूर्ण होत नाही,
कळत नाही हि मैत्रीच कि दुसरा काही...
तुझा दुरावा नाही सहन होत,
सतत तू समोर असावी असाच वाटतं,
तू असलीस की सुख काय नि दुख काय सगळं सारखच वाटतं,
तू असलीस की मनातला सगळं सांगता यायचं..
मन मोकळं झाल्यासारखा वाटायचं,
पण आता मनाला काय झालं आहे कुणास ठाऊक,
मनातला जे सांगायचा आहे ते ओठावर येताच नाही..
का जाने कुणास ठाऊक...
प्रेमात पडलोय तुझ्या...
एकाच विचारणं आहे तुझ्याकडे..
माझ्याकडून प्रेम करवून घेशील का?

माझ्याकडून प्रेम करवून घेशील का?..........
                                                                 ---श्रीकांत राजेंद्रकुमार देशमाने.
श्रीकांत रा. देशमाने.

[ कविता म्हणजे कागद,
लेखणी अन् तू... ]