Author Topic: स्वप्नात पहिले मी  (Read 1825 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
स्वप्नात पहिले मी
« on: July 12, 2012, 03:12:45 PM »

          स्वप्नात पहिले मी    स्वप्नात पाहिले मी सत्यात आज आले
   माझ्याच अंतरीचे गुपित मज उमगले
   ओठावरी लाली अन डोळ्यात उष्ण अश्रू
   आनंद मज मनाचा सांगा कसा मी सोसू ?
         रंगवली उरी मी हळवी गोड स्वप्ने
         परी ठावूक मजशी होते तो सूर्य न कुणाचा
         जेव्हा दिसे सामोरी हुरहूर जागी होई
          मनातल्या तळाचा कोपरा जाग  घेई
   धीर मज न होई काहीच बोलण्याचा
  हुंकार कसा देऊ माझ्या मना कळेना
  जागून काढल्या मी रात्री त्यांस ठावे
  आतुर मन माझे स्वप्नातही धावे
          अन अचानक कैसी दैवास जाग  आली     
          शब्दातल्या फुलांची मी ओंजळ अर्पियेली
         डोळ्यात पाहुनिया तो वेध घेत होता
        चंद्र पौर्णिमेचा मनात न्हात होता
  तो गोड द्वाड हसलाहातात हात गुम्फुनिया
माझिया मनाचा मोर प्रेमात गात होता
               मंगेश कोचरेकर   

Marathi Kavita : मराठी कविता