Author Topic: मोबाईल मिस करतो  (Read 2114 times)

Offline joshi.vighnesh

  • Newbie
  • *
  • Posts: 34
मोबाईल मिस करतो
« on: July 18, 2012, 03:39:49 AM »
माझा मोबाईल

माझ्या सारखा

तीची वाट पाहतो

माझ्या सारख तो ही

मग तिला मिस करतो

तिचा मिस कॊल आलाना

की कस बर वाटत

कधि तीला फ़ोन करु

आभाळ मनात दाटत

तासन तास बोळुन

सुधा मन भरत नाही

मोबाईल ची ब्याटरी ही

तेव्हा उतरत नाही

उतरनार कशी तो ही

माझ्या सारखा वागतो

माझ्या सारखा तो ही

तीला मिस करतो.


कधी कधी तो ही

मुदामच वाजतो

उगचच मला तो

सतवत असतो

कामामध्ये असलो

मी गूंतलेला जरी

उगचच वायब्रेट होउन

तीची आठवण करुन देतो

आठवण करुन देनारच तो

तो ही वाट पाहतो.

माझ्यासारखा तो ही

तीला मिस करतो.


कधी कधी रागवतो

स्वताहुन बंद पडतो

उरळी सुरली ब्याटरी

वापरुन पुन्हा चालु होतो

सकाळि वाजतो

रात्री ही वाजतो

झोपेतन उठवतो

गोड स्वप्न देतो

नसली जरि ती

मजपाशी तरी

मजपाशीच तीला

तो नेहमी ठेवतो.

रात्रन दिवस तो ही मग

तिच्या साठी जागतो

माझ्या सारखा तो ही

मग तीला मिस करतो.विघ्नेश जोशी..

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: मोबाईल मिस करतो
« Reply #1 on: July 18, 2012, 10:26:09 AM »
chan kalpana.... maja ali... kavita awadli