Author Topic: आज त्या झाडा कडे  (Read 836 times)

Offline shabdaraja

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
आज त्या झाडा कडे
« on: August 02, 2012, 12:46:31 AM »
आज त्या झाडा कडे सारेच क्षण आहे थिजलेले.
तू येशील कधीतरी या आशेने मात्र ते झाड आतुरलेले .
ओल्या  पावसात त्या वेळीही  ओल्या होतात तुझ्या आठवणीत
त्या झाडा खाली बसलेल्या वाटसरूला थेंबे थेंबे तुझ्या आठवणी देतात
युग युगांची आस आहे प्रेमाची हे वेगळी
कधीतरी वाजेल नांदी प्रेमाची हि आगळी

Marathi Kavita : मराठी कविता