Author Topic: झुळ झुळ झर्या  (Read 677 times)

Offline shabdaraja

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
झुळ झुळ झर्या
« on: August 02, 2012, 01:21:01 AM »
झुळ झुळ झर्या सारखा तुजा आवाज
मनाच्या घाभार्यात जणू सजला पवित्र साज
मन भरून यावे असे आहे तुझे गाणे
तरंग मानून तरंग यावे असे तुझे तरणे
देवा कडे आता काय मागावे
तुझ्या सुरांचे देणे आता जन्मो जन्मी मिळावे

Marathi Kavita : मराठी कविता