Author Topic: प्रेम कसः असत....  (Read 1661 times)

Offline SATISHGAVHALE1970

  • Newbie
  • *
  • Posts: 14
प्रेम कसः असत....
« on: August 06, 2012, 07:53:44 PM »
प्रेम कसः असत....
प्रेम कसः असत....
नेहमीच विचायचीस मला तू
कधीतरी मलाही सुगंध दे
नेहमीच सांगायचीस तू

गुलाबाला काटे होते
आणि डोळ्यात पाणी
रात्र रात्र जागवलेली
दोघांनी पाहिली स्वप्नः आपली
सोडून मोकळे केस
बाहूत माझ्या
प्रेम कसः असत
तरी मला विचारात होतीस तू

काय सांगू कस सांगू
ओठावर टेकवले ओठ
श्वासात अडकला श्वास
थरथरणारी तुझी काया
सर्व कस शांत निश्चल
बोलत होती गात्र सारी
प्रेम कसः असत....
तरी विचारात होतीस मला तू.    – सतीश लक्ष्मण गव्हाळेMarathi Kavita : मराठी कविता