Author Topic: तुझ्यासाठी  (Read 2744 times)

Offline Somnath pisal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 16
तुझ्यासाठी
« on: August 12, 2012, 06:16:49 PM »
तु जेव्हा हसतेस
आणखीन सुंदर दिसतेस
तु जेव्हा रुसतेस
भलतीच प्रेमळ दिसतेस
तु जेव्हा फुगतेस
काटकोनात बसतेस
तु जेव्हा शांत बसतेस 
फारच रागीट दिसतेस
तु जेव्हा लाजतेस
माझ्या मनात बसतेस

                   सोमनाथ पिसाळ

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: तुझ्यासाठी
« Reply #1 on: August 13, 2012, 11:08:15 AM »
va va