Author Topic: अश्रू  (Read 1638 times)

Offline SATISHGAVHALE1970

  • Newbie
  • *
  • Posts: 14
अश्रू
« on: August 23, 2012, 07:21:55 PM »
अश्रू
डोळ्यातील आसवानी तुझ्या
पुन्हा सांगितलं मला
तुझ माझ्यावर प्रेम आहे
भिरभिरत्या नजरेने तुझ्या
चांदण्यातही शोधालेस तू मला

जाऊ नये मी
काजळाप्रमाणे
डोळ्यात लपवलेस मला
मिटले डोळे जरी
मिठीत लपवलेस तू मला

ओंजळीत पाणी रहात नाही
विरहाने माझ्या
रात्र रात्र जागवून
अश्रूंमध्ये प्रिये
डोळ्यात साठवलेस तू मला -  सतीश लक्ष्मण गव्हाळेMarathi Kavita : मराठी कविता