Author Topic: प्रीत  (Read 1264 times)

Offline Tejas khachane

  • Newbie
  • *
  • Posts: 45
  • Gender: Male
  • तू आणि फक्त तूच……
    • www.tejasandcompany.webs.com
प्रीत
« on: September 06, 2012, 04:57:19 PM »
भावना मनाच्या तू
जाणून घेशील का
एकदा सांगणं प्रिये तू
माझी होशील का
एक क्षणआयुष्याचा
तू मजला देशील का
त्या क्षणी माझ्यासवे
तू रमून जाशील का
नयनांच्या माधुशाळेत तुझ्या
मला प्रवेश देशील का
एकदा का होईना तू
माझी प्रीत घेशील का
रत्न नगरीचा तुझ्या
दृष्टीक्षेप देशील का
स्वप्नात का होईना
सांग ....................
तू माझी होशील का

तेजस .......................

Marathi Kavita : मराठी कविता