Author Topic: ती कां आवडते  (Read 2411 times)

Offline SANJAY M NIKUMBH

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 502
ती कां आवडते
« on: September 17, 2012, 08:29:19 PM »
ती कां आवडते
मी मनास विचारतो
तिला हृदय का दिलं
मी हृदयास विचारतो
तेव्हा मन न हृदय
माझ्यावर तुटून पडतात
तुझं डोकं ठिकाणावर
नाही मला सांगतात
तिच्यासारख कुणी तुला
भेटलं होत का रे
इतका जीव कुणी तुला
लावला होता का रे
इतका विश्वास तुझ्यावर
कुणी टाकला होता का रे
इतकं चांगल तुझ्याशी
कुणी वागलं होत का रे
या प्रश्नाचं उत्तर
माझ्याकडे नव्हत
कुठून मी विचारलं
असं झालं होत
मी म्हटलं बाबांनो
मला माफ करा 
विसरून जा मला
पण तिच्यावर प्रेम करा .  संजय एम  निकुंभ , सागरशेत ,वसई

Marathi Kavita : मराठी कविता