Author Topic: तू समोर असलास की  (Read 17974 times)

Offline SANJAY M NIKUMBH

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 502
तू समोर असलास की
« on: September 23, 2012, 06:46:40 AM »
तू समोर असलास की
माझं भान हरवत
कळत नाही कसं
माझं मन थरथरत
नकळत मनात एक
वीज चमकून जाते
तुझी तीष्ण नजर
माझं काळीज जाळून टाकते
तुझ्या डोळ्यातलं प्रेम पाहून
मी बेभान होऊन जाते
नकळत माझ्या हातनं
मन निसटायला लागते
वाटत त्या क्षणी
नको ते घडून जाईल
तुझी माझी प्रीत
या जगास कळून जाईल
तोल जाईल तुझा
असं माझं मन ओळखत
म्हणून तू जा आता
माझं मन तुला सांगत
तू जातांना कळतात रे
तुझ्या मनातील भावना
मी हि जळते तुझ्या स्पर्शासाठी
काय करू सांग ना !                   दि.२३.९.१२ वेळ : स.६.२५               
                                    संजय एम निकुंभ, सागरशेत,वसई   
                                           

Marathi Kavita : मराठी कविता


smita10

  • Guest
Re: तू समोर असलास की
« Reply #1 on: September 25, 2012, 10:26:51 PM »
mastch.................