Author Topic: माझ्यासाठी  (Read 2280 times)

Offline spandan123

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
माझ्यासाठी
« on: October 11, 2012, 04:04:54 PM »
 
माझ्यासाठी
प्राणाहून प्रिय तू
शब्दान पलीकडली  आहेस  तू
संगीताची  धून  तू
गाण्यातले  सूर  तू
कवितेतले  शब्द  तू
माझ्यावर  रुसणारी  पण  तरी  माझीच  आहेस  तू
उश्माघातातली  गार  वार्याची लहर  तू
पहिल्या  पावसाची  पहिली  सर  तू
इंद्रधनुष्याच्या सप्तरंगातील  रंग  तू
श्रावणातल्या  धुंद  मनाची  पहिली  पालवी  आहेस तू
माझ्यावर  रुसणारी   पण  तरी  माझीच  आहेस  तू
माझ्या  श्वासातला  हुंकार  तू
तापलेल्या  भावनांची  फुंकर  तू
तोल  गेलेल्या  मनाचा  आधार  तू
हृदयाच्या  स्पंदनाचा  आभास  तू
माझ्यावर  रुसणारी  पण  तरी  माझीच  आहेस  तू

Sandeep gojare

Marathi Kavita : मराठी कविता