Author Topic: आठवण  (Read 2166 times)

Offline Tejas khachane

  • Newbie
  • *
  • Posts: 45
  • Gender: Male
  • तू आणि फक्त तूच……
    • www.tejasandcompany.webs.com
आठवण
« on: October 23, 2012, 03:03:14 PM »
शेवटचा क्षण जो तुझ्यासवे जावा
हृदयात तुझ्या फक्त मीच असावा
कामना माझी असलीही नाही
पण छोटासा किनारा ताटी माझ्या नावे असावा
स्वप्नी तुझा  चेहरा आणि मनी तुझाच ध्यास
भेटण्याची तुझी आता वाटतेय आस
विस्मरून क्षण जे तुझ्यासवे गेले
दुखातही चेहऱ्यावर स्मित हास्य आले
मधुर अशा शब्दांची तुझ्या आठवण जरी येते
निशब्द होऊन आसवांची धारा वाहू लागते
मन कासावीस होते आणि आठवण तुझी येते
त्याच विचारांनी मन गहिवरून जाते
समजावतो मनाला नको मोह असा धरू
पण नाही शकलो मी स्वताला सावरू
हे प्रेम आहे तुझे कि फक्त भास आहे मनाचा
पण मनी विचारही येत नाही तुझ्या वीना कुणाचा
आज पर्यंत कोळे हे न उमगले मजला
का म्हणून प्रेम करतो फक्त मी तुजला ????????????
« Last Edit: October 27, 2012, 06:05:03 PM by Tejas khachane »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline sappubhai

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
Re: आठवण
« Reply #1 on: October 23, 2012, 03:29:49 PM »
Khupach Chhaan...
_____________________________________________________-
Swapnil     -    www.marathiboli.in