Author Topic: पाठलाग  (Read 1245 times)

Offline jitendra_sarode

  • Newbie
  • *
  • Posts: 14
पाठलाग
« on: November 02, 2012, 06:50:56 PM »
पाठलाग  
तु सर्वप्रथम जेव्हा दिसलीस ,
तेव्हा मला वेगळ काहीतरी जाणवल
तुझ्या साध्या-सालस रुपाने ...........
माझ्या मनाला काहीतरी खुणवल.
त्या  खुनेतुनच
तुझा पाठलाग सुरु झाला ..........
माझ्या वाहित शेवटच्या पानावर
तुझा अकृतिबंध आकाराला आला.                   
                       त्या रेखारुपच्या वेणित ...
                       कधी कधी मी फुले मलायाचो
                       कधी तुझ्या मोकळ्या केसात
                       माझ्या जिवाला गुन्तवायचो
                       बघ मी तुझा किती पाठलाग करायचो
कधीतरी सायकल तु बरोबरीत आणायची
थोड थांबवून सलासपने माझी वही मागायची
वहीच्या पानापानातुन मी तुलाच न्याहालायचो
बघ मी   तुझा किती पाठलाग करायचो...........                   
                     तुझ्या धन्यवादाने मी किती धन्य व्हायचो
                     परत केल्या वाहित प्रितीचे कोरे शब्द बघायचो
                     पुन्हा कधीतरी मागशील म्हणून वही खुप जपायचो
                     बघ मी तुझा किती पाठलाग करायचो....................
एकदा तुझी मैत्रीं म्हणाली
तु मुद्दाम माझ्याशी अशी वागते
लागत नसतानाही उगाच माझी वही मागते
खरच का ? तु पण माझा पाठलाग करते !
तुझ्या मनातले कलावे म्हणून ,
तुझ्या मैत्रिणीशी सलगी करायचो
बघ मी  तुझा किती पाठलाग करायचो....................
                     परीक्षेला तुझ्यापासून किती दूर असायचो
                     निकालात मात्र तुझ्या नंतरचा नंबर मिलवायचो
                     बघ मी तुझा किती पाठलाग करायचो................
तुलाही सर्व हवे हवे होते.........
तुझ्याही मनात प्रेमाचे थवे होते
तुझ्या-माझ्या प्रेमात चोरट्या भेटी नव्हत्या
खरया-खोट्या आना- भाका
कुणाचेही ओठी नव्हत्या
होता फक्त पाठलाग .......................
तु माझा केलेला... मी  तुझा केलेला...
होता फक्त पाठलाग ................पाठलाग.      
                         ----- जितु सरोदे
                      9406802657
« Last Edit: December 21, 2013, 07:31:28 PM by jitendra_sarode »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline केदार मेहेंदळे

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2,674
  • Gender: Male
  • मला कविता शिकयाचीय ...
Re: पाठलाग
« Reply #1 on: November 05, 2012, 12:45:36 PM »
chan kavita... avadali