Author Topic: क्षण भरची भेट  (Read 2393 times)

Offline SANJAY M NIKUMBH

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 502
क्षण भरची भेट
« on: November 13, 2012, 07:32:39 AM »
क्षण भरची भेट

क्षण भरची भेट तुझी
रोम रोम तेजाळते
माझ्या मनी सख्या
ती वसंत फुलवते
कळत नाही मनास कसे
आनंदाचे भरते येते
ओसंडून वाहणारे सुख
नकळत कोठून येते
मनाची वेल कशी
हिरवी होऊन जाते
सुखाची पालवी कशी
मनी उमलून जाते
नसानसातले रक्त
कसे उसळू लागते
नकळत ओठांवर माझ्या
हसू कसे फुलते
माझ्या मनातली प्रीत
मला  भेटून जाते 
तुझी क्षण भरची भेटही
जगणं बेधुंद करते .

                                         संजय एम निकुंभ , वसई
                                       दि . १३.११.१२ वेळ : ७.०० स.
 

Marathi Kavita : मराठी कविता