Author Topic: tuch tujhi tevha nasnar tu  (Read 1245 times)

Offline vijayvitkar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 8
tuch tujhi tevha nasnar tu
« on: January 21, 2011, 04:25:50 PM »
 ;)
तूच तुझी तेव्हा नसणार तू
हवीस मला मला मिळणार तू
माझाच साठी तेव्हा जगणार तू
माझ्याच साठी तेव्हा झुरणार तू
मानस माझा आहे पूर्ण विश्वास
माझी आहेस माझोच होणार तू.

Marathi Kavita : मराठी कविता