Author Topic: सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या...  (Read 5192 times)

Offline shardul

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 186
-सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या...-
मलमली तारुण्य माझे,
तू पहाटे पांघरावेमोकळ्या केसात माझ्या, तू जीवाला गुंतवावे...
-मालवून टाक दीप, चेतवून अंग अंग
राजसा किती दिसात, लाभला निवांत संग...
-चांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात
सखया रे आवर ही सावर ही चांदरात...
-लाभले अम्हांस भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म,पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी...
-सुर मागू तुला मी कसा?
जीवना तू तसा,मी असा!

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline madhura

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 271
  • Gender: Female
  • I am Simple
dada he kavita nahi samaj li