Author Topic: पहिल्यांदाच् बघितले तिला...  (Read 2387 times)

Offline hrishi gaikwad

  • Newbie
  • *
  • Posts: 35
  • Gender: Male
  • अनुभवातून सर्व कही शिकता येते...
    • hrishigaikwad.blogspot.in
पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
बेधूंद पावसात भिजतांना,
अवखळ पणे बागडतांना.....

पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
पावसाचा थेँब न् थेँब आंगावर झेलतांना,
केस मोकळे सोडूण;
चिँब ओले होतांना...

पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
स्वतःसाठी जगतांणा,
कसलीच् बंधणे न् ठेवूण;
स्वतःसाठीच् नाचतांणा...

पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
दिलखूलास् पणे हसतांणा,
छोट्या छोट्या गोष्टीँमुळे;
तिच्या चेहऱ्यावर हसू उमटतांणा...

पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
निरागस् डोळ्यांत् स्वप्न साठवतांणा,
पावसाच्या थेँबाआड;
अश्रू लपवतांणा...

पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
त्याची वाट पाहतांणा,
तो येणार या ओढीणे;
मनातल्या मनात लाजतांना...

पहिल्यांदाच् बघितले तिला;
असे अणावर होतांना,
ओल्याचिँब पावसात;
असे वेडेपिसे होतांना....

Marathi Kavita : मराठी कविता


Jawahar Doshi

  • Guest
Re: पहिल्यांदाच् बघितले तिला...
« Reply #1 on: August 18, 2015, 11:35:59 PM »
Kya Baat Hai... Sundar kavita Aavadali... Asech post karat jaa

Jawahar Doshi

  • Guest
Re: पहिल्यांदाच् बघितले तिला...
« Reply #2 on: August 18, 2015, 11:37:25 PM »
Chhaan Kavita... Asaech post karat jaa...

Jawahar Doshi

  • Guest
Re: पहिल्यांदाच् बघितले तिला...
« Reply #3 on: August 18, 2015, 11:38:36 PM »
Chaan Kaviata...  Asaech post karat rahaa...