Author Topic: माझ्या मराठीची  (Read 712 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
माझ्या मराठीची
« on: May 23, 2015, 01:32:54 PM »
माझ्या मराठीची बोलु.....
माझ्या मराठी मातीत,
कुठे पिके ऊस कुठे भात.
कड्या कपारीतुन दुमदुमतो,
शिवबाचा वरद हात.
हिच्या रुपाची गोडवी.
गायिली तुका-द्न्यानबांनी,
इथे जन्मल्या साविञी.
पेटविण्या शिक्षणाची ज्योत,
वात तेवत-तेवत,
पसरली हो जगात
फुले-शाहू-आंबेडकर होते ञिकूट अलग,
न्याय देण्या बहुजना,
मार्गी लाविला हा जन्म,
इथे लाविल्या रोपाची
फांदी गेलीया आकाशी
फुलापरी तिचा गंध,
वाटे हवा-हवासा तिचा सुगंध..

Marathi Kavita : मराठी कविता