Author Topic: काळ्या मातीत-मातीत  (Read 1212 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
काळ्या मातीत-मातीत
« on: May 23, 2015, 01:34:24 PM »
काळ्या मातीत-मातीत धान सोन्याचा पिकते.
उभ्या रानात पाखरे उपाशी मोकाट फिरती.
कधी शेत पाण्यात न्हाहती.
आता उनात धरणी कापती,
मळा ओसाड पडुन,
गाणं दु:खाच मांडती.अशी माझी काळी माती,
आज अनाथ राहीली,
झाली सगळी बोलणी आता उरली बोलावणी .
वाट पाण्याची पाहून रोजचा दिस बुडाला.
त्याला वंदून हा गोडवा सार्या आकाशी पेटला.
आज पेटली हि भूमी झाली थोडीच बरसात.
तोंडचा घास हा फसला उभ्या रानात.

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Thesunhi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
Re: काळ्या मातीत-मातीत
« Reply #1 on: September 07, 2015, 01:45:03 PM »
This data tells a very detailed knowledge has increased a lot of really good material.

Offline Swapnil lohakare

  • Newbie
  • *
  • Posts: 28
Re: काळ्या मातीत-मातीत
« Reply #2 on: October 24, 2015, 03:35:32 PM »
Ful combination of soil and farmar....! realy nice