Author Topic: पाऊस पडुन गेला आणि  (Read 1362 times)

Offline deepeshkale

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
पाऊस पडुन गेला आणि
« on: June 23, 2015, 01:17:50 AM »
          पाऊस पडुन गेला आणि 
     
पाऊस पडुन गेला, आणि मन कस हिरव झाल.
बागेतल्या जास्वंदाला आज नेमक फुल आल.

काळ्या काळ्या ढगांतुन ऒंजळ भर उन आल.
एरवी शांत असणारृया कोकिळेला आज नेमक गाणं आलं.
     
पाऊस पडुन गेला, आणि मन कस हिरव झाल.

स्वलिखीत                               
दिपेश काळे
गोवा.                               

Marathi Kavita : मराठी कविता