Author Topic: तुझा फुलारला देह  (Read 3654 times)

Offline RohitDada

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
  • Gender: Male
तुझा फुलारला देह
« on: November 01, 2011, 02:01:06 PM »
तुझा फुलारला देह

त्याला ज्वानीचा सुगंध

राणी खुणाविते मला
...
तुझी प्रीत ही मधाळमाझ्या मनाच पाखरू

त्याला फुलोर्‍याची भूल

साद घालते ग त्याला

तुझ्या प्रीतीचे हे फूलतुझ्या ज्वानीचा सुगंधं

त्याने पाखरू वेडावल

तुझी बहरली देहलता

तिने पाखराला भुलवलमाझ मन हे पाखरू

त्याच प्रेमही नाजुक

तुझी झुलव देहलता

येईल जवळ आपसूक

Marathi Kavita : मराठी कविता