Author Topic: सख्या आठवनीत तुझ्या....  (Read 2351 times)

Offline SONALI PATIL

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
        सख्या आठवनीत तुझ्या....पोर्णिमेची आज रात,चंद्र लपला कुठे ढगा आड ।
मंद वा-यात घूमतो प्रितीचा नांद ।।
हे बंध रेशमाचे प्रेम ऋनानूबंध ।
तुझ्या प्रितीचा घातला मी गळ्यामध्ये चंद्र हार ।।
कधी ऊमलली डोळयातूनी रे दोन कमलपुष्प ।
नक्षञांचा सडा शिंपीला मी ह्रदयात ।।
अश्रूसंगे सांडतो,ह्रदयातूनी रे विरह थेबं थेबं...
आठवनीत तूझ्या काढली,मी रात रात जागून ।
एक एक चांदनी वेचली रे मी पदरात ।।
रात रात जागुनी काढली तुझ्या विरहात ।
दूर देशी कूठे तू रे,का माझ्या नजरे आड ।।
पहा तु दूरूनी,मुख चंद्रमात ।
अंतरातूनी पाहूनी चंद्र, शोधीले मी ह्रदयनाथ ।
शुक्र तारा मंद हसूनी,का पाहतो आपला रे अंत ।।
सख्या माझीच मी न राहीले रे ,
श्वास दूर देशी तुझ्या ह्रदयात ।
मंद वा-याने सुगंध दरवळला आज ।।
सख्या आठवनीत तुझ्या काढली मी रात रात जागुन ।
एक एक चादंनी वेचली रे माझ्या पदरात ।।
नक्षञांचा सडा पडला,आज माझ्या ह्रदयात ।
पोर्णिमेची आज रात, कूठे लपला चंद्र ढगा आड ।।
क्षनात संपूनी अतंर,उडत यावे मंद सुगंध वा-या समवेत..।
प्रितीचा लावूनी टिलक माथी,ओवाळूनी टाकेल पंचप्राण ।।
सख्या आठवनीत तूझ्या रे, मी काढीली रात रात जागून...।

               
                    .
« Last Edit: May 20, 2014, 04:21:43 PM by SONALI PATIL »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline NARAYAN MAHALE KHAROLA

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 61
  • Gender: Male
  • NOTHING TO UNLIKE
Re: सख्या आठवनीत तुझ्या....
« Reply #1 on: February 28, 2015, 11:54:55 PM »
chhan gani lihita hn tumhi