Author Topic: अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन  (Read 1074 times)

Offline tanu

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 99
गीतकार    :संत ज्ञानेश्वर
गायक    :लता मंगेशकर
संगीतकार    :पं. हृदयनाथ मंगेशकर

अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन
तुझे तुज ध्यान, कळो आले

तुझा तूंची देव, तुझा तूंची भाव
फिटला संदेह अन्य तत्वी

मुरडुनिया मन उपजलासी चित्ते
कोठे तुज रिते न दिसे रया

दीपकी दीपक मावळल्या ज्योती
घरभरी वाती शून्य झाल्या

वृत्तीची निवृत्ती आपणां सकट
अवघेंची वैकुंठ चतुर्भूज

निवृत्ती परम अनुभव नेमा
शांतिपूर्ण क्षमा ज्ञानदेवो