Author Topic: हे चांदणे फुलांनी, शिंपीत रात्र आली.......  (Read 1486 times)

Offline VIRENDRA

  • Newbie
  • *
  • Posts: 17
अनुराधा पौडवाल यांच्या आवाजातील हे  एक अतिशय सुंदर गाणं आहे.

हे चांदणे फुलांनी, शिंपीत रात्र आली
धरती प्रकाश वेडी, ओल्या दवांत न्हाली

तारे निळ्या  नभांत, हे गूज सांगतात
का रंग वेगळा हा, खुलत्या नव्या कळीत
ओठांतल्या स्वरांना, का जाग आज आली

तो स्पर्श चंदनाचा, की गंध यौवनाचा
उधळीत रंग आला, स्वप्नातल्या स्वरांचा
ही रात्र धूंद होती, स्वप्नात दंगलेली

धरती प्रकाश वेडी, ओल्या दवांत न्हाली.......