Author Topic: सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या - उंबरठा  (Read 3791 times)

Offline :) ... विजेंद्र ढगे ... :)

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 122
  • Gender: Male
  • आभाळात अनेक तारे..एकटाच आहे चंद्र!होते अनेक सारे..एकटाच आहे विजेंद्र !
सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे
अजूनही वाटते मला की,


अजूनही चांदरात आहे
उगीच स्वप्नात सावल्यांची कशास केलीस आर्जवे तू ?


दिलेस का प्रेम तू कुणाला
तुझ्याच जे अंतरात आहे ?
कळे न तू पाहशी कुणाला ?
कळे न हा चेहरा कुणाचा ?
पुन्हा पुन्हा भास होत आहे तुझे हसू आरशात आहे !


उगाच देऊ नकोस हाका, कुणी इथे थांबणार नाही
गडे, पुन्हा दूरचा प्रवासी कुठेतरी दूर जात आहे

सख्या तुला भेटतील माझे तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा अबोल हा पारिजात आहे !


गायक/गायिका:
लता मंगेशकर

संगीतकार:
ह्रुदयनाथ मंगेशकर

गीतकार:
सुरेश भट

चित्रपट:
उंबरठा


-विजेंद्र ढगे-
« Last Edit: February 25, 2011, 03:15:50 PM by vijendradhage »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Vaishali Sakat

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 161
My Most favourite Song it is............