मुक्त...

Started by marathi, January 24, 2009, 01:03:26 AM

Previous topic - Next topic

marathi


पिंजरा तोडून
मुक्त झालेला तो पक्षी
जखमी पंखातील रक्ताने
हिरव्या भूमीवर
लाल नागमोड उमटवीत
उडतो आहे आपल्या घरट्याकडे,
कदाचित आपल्या म्रुत्युकडेही.
पण
त्याच्याकडे करुणेने पाहणारे सारे आकाशही
हिरावून घेऊ शकत नाही
रक्तात माखलेला
त्याचा आनंद ... अभिमान...
पिंजरा तोडल्याचा.
- कुसुमाग्रज

santoshi.world


gaurigShital pawar

अर्थ सांगा...