Author Topic: तुझा attitude  (Read 989 times)

Offline spagare

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
तुझा attitude
« on: February 25, 2015, 09:54:21 AM »
अरे काय समजते स्वतःला
कधी ब्रश लावलाय का दाताला

जीवनात आहेस क्षण्ढ
आणि उगाच करते घमंड

फुकट देतेस धमक्या
त्या ही साऱ्या फुसक्या

जीव नाहि अंगात
उगाच येतेस रंगात

पाहून घे आधी चेहरा
मग लाव पेहरा
                                                           
जाग तुला नाही जमणार
तू तर attitude मधेच मरणाऱ्

म्हणून नको लागूस नादी
पोर आम्ही नाही साधी

अरे काय समजते स्वतःला             
कधी ब्रश लावलाय का दाताला
                            by सनी प

Marathi Kavita : मराठी कविता