Author Topic: तडका- भु-संपादनाच्या विरोधार्थ  (Read 299 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,492
भु-संपादनाच्या विरोधार्थ,..

आप-आपल्या परिनं
कुणी पाठींबा दोतो आहे
भु-संपादन विधेयकाचा
चौफेर विरोध होतो आहे

प्रखर विरोध करण्यासाठी
कुणी पावले उचलले आहेत
भु-संपादनाच्या विरोधार्थ
कुणी भुमीवर चालले आहेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३