Author Topic: तडका - घेरलेलं बजेट  (Read 321 times)

Offline vishal maske

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 1,478
तडका - घेरलेलं बजेट
« on: March 19, 2015, 07:30:18 AM »
घेरलेलं बजेट,...

बजेट जाहिर करताना
भावना म्हणे दूजी आहे
महा-बजेट वरती सुध्दा
कुठे महा-नाराजी आहे

बजेट आणि नाराजीचं
असं हे सुत्र ठरलेलं असतं
प्रत्येक-प्रत्येक बजेटला
नाराजीनं घेरलेलं असतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. 9730573783

१९ मार्च २०१५ दै. प्रजापत्र

Marathi Kavita : मराठी कविता